Przykładowe mapy charakterystyk Morza Bałtyckiego


SWd - średni dobowy odgórny strumień promieniowania krótkofalowego przy powierzchni morza


SWu - średni dobowy oddolny strumień promieniowania krótkofalowego przy powierzchni morza


LWu - średni dobowy oddolny strumień promieniowania długofalowego przy powierzchni morza


LWd - średni dobowy odgórny strumień promieniowania długofalowego przy powierzchni morza


SWnet - średni dobowy bilans promieniowania krótkofalowego przy powierzchni morza


LWnet - średni dobowy bilans promieniowania długofalowego przy powierzchni morza


NET - średni dobowy bilans promieniowania przy powierzchni morza


Biooptyczne charakterystyki